Nieuws

De toekomst van de Amerikaanse ruimtevaart

Geplaatst op 25-09-2009 om 14u16 door Bert Carrein - 10144 keer gelezen
Nieuws

Op dit moment broedt een comité, geleid door Norman Augustine, 7 scenario's voor de toekomst van de Amerikaanse ruimtevaart. De space shuttle moet in 2010 met pensioen en NASA heeft het Orion ruimteschip aangewezen als opvolger en de Ares-I en -V als raketten die Amerika terug op de maan moeten brengen. Maar niet iedereen is overtuigd dat dit de juiste weg terug naar de maan is.

In Juni begon het Augustine comité met leden uit de industrie, universiteiten, de luchtmacht en het astronauten korps aan een review van het bemande ruimtevaartprogramma. De achtergrond ervan is dat de keuze die NASA gemaakt heeft voor de Ares-I en -V raket misschien niet de meest econo-mische of de beste is geweest. Ook duurt het jaren na de landing van de laatste shuttle voor de eerstvolgende bemande Amerikaanse missie gelanceerd kan worden. Er zijn critici die vinden dat NASA niet goed genoeg naar alternatieven gekeken heeft. Dat beoogt het Augustine comité wel te doen. Zelfs partners als ESA en lanceerbedrijf Arianespace zijn gevraagd om voor het comité te spreken. Het Augustine comité heeft allerlei organisaties om alternatieven gevraagd en men heeft de mogelijke toekomst-scenarios gereduceerd tot zeven.

Tussen die zeven scenarios zitten de volgende opties:

Scenario 1 is het huidige scenario dat NASA voor ogen heeft: de shuttle blijft vliegen tot 2011 en in 2015 wordt ISS afgedankt. ISS wordt tot 2015 bereikt met behulp van Russische Sojoez raketten, daarna de Orion, die met een Ares-I raket gelanceerd wordt. Later komt de Ares-V raket, die NASA astronauten naar de maan kan brengen. De eerste maanlanding staat dan gepland in 2024 waarna men werkt aan een maanbasis. Het nadeel van dit scenario is een lang gat in de mogelijkheden voor bemande ruimtevaart: van 2011 t/m 2018. Ook het al in 2015 afdanken van ISS ligt politiek gevoelig.

Scenario 2 is meer gefocussed op ISS. De shuttle vliegt nog steeds tot 2011, daarna nemen de Sojoez en Ares-I of een commerciële partij het over (bijvoorbeeld SpaceX met zijn Dragon ruimteschip). ISS wordt bemand tot in 2020. Ook in dit scenario past de Ares-V maanraket, maar een eerste maanlanding is pas in 2028. Het gat tussen de shuttle en de bemande Orion is zelfs nog groter in dit scenario. Pas in 2019 zal die vliegen. De enige hoop op bemande ruimtevaart ligt dan in handen van commerciële organisaties.

Bij scenario 3 wil men vooral zo snel mogelijk af van de lage baan om de Aarde (waar de shuttle en ISS tot veroordeeld zijn). Dus de shuttle houdt men tot 2011 en ISS tot 2015. Men werkt zo snel mogelijk aan de Ares-V raket, waarmee men niet alleen de maan bezoekt, maar ook asteroïden en men Lagrange punten kan bezoeken. Dat laatste zou mogelijk interessant kunnen zijn voor een ruimtestation op dat punt. NASA's bemande ruimtevluchten beginnen pas als de Ares-V gelanceerd kan worden, dus rond 2019/2020.

Tot zover de scenario's die binnen het huidig budget van NASA vallen. Experts zijn het er over eens dat dit budget grote beperkingen oplegt. President Obama heeft aange-geven dat hij een geïnspireerd programma wel wil financieren. Dus laten we eens kijken naar de alternatieven die boven NASA's budget uitkomen.

Scenario 4 is gebaseerd op het Shuttle systeem. De shuttle blijft vliegen tot 2015 en ISS blijft bemand tot 2020. Na 2015 wordt de Sojoez of een commerciële optie ingezet. Als zware raket wordt niet de Ares-V raket genomen, maar de DIRECT optie of een zware onbemande shuttle. Gedacht wordt aan brandstof depots onderweg en een maanbasis. Deze optie heeft het korste gat tussen shuttle en de opvolger voor bemande vluchten. Al met al valt dit scenario in beperkte mate buiten het budget.

Interessant is de keuze voor de zware raket in scenario 4. Het DIRECT / Jupiter rakettensysteem is bedacht door NASA-medewer-kers en technici uit de ruimte-industrie in hun vrije tijd. In een filmpje op Internet leggen zij uit hoe zij, gebaseerd op Shuttle hardware, meer kunnen bereiken met hetzelfde budget. Volgens de bedenker is het DIRECT systeem "safer, simpeler, sooner". De Shuttle-Derived Heavy Lift Launch Vehicle is een raket die zelfs nog meer van de huidige shuttle uitgaat. Aan de bestaande externe tank en opduwraketten wordt nu een onbemande raket gekoppeld. Dat betekent dat je met deze raket weinig hoeft te veranderen aan de huidige lanceerplatforms en andere hardware.

Scenario 5 wordt het "Deep Space" scenario genoemd. Hierbij wordt de shuttle in 2011 afgedankt, maar ISS blijft bemand tot 2020. Ook hier wordt een shuttle-afgeleide raket gebruikt of een bestaande zware Atlas-V of Delta-IV raket. Ook de Sojoez en de commerciële bemanning van ISS zijn hier in meegenomen. Apart aan dit scenario is dat de maan geheel overgeslagen wordt en meteen voor deep space missies gekozen.

Scenario 6 gaat uit van het einde van de shuttle in 2011, ISS in 2020 en een shuttle-afgeleide raket of een bestaande zware Atlas-V of Delta-IV raket. Ook de Sojoez en de commerciële bemanning van ISS zijn hier in meegenomen. In dit scenario worden er wel maanlandingen uitgevoerd, maar er wordt geen maanbasis gebouwd. In dit plan zou de eerste maan-landing tegen 2020 kunnen plaatsvinden. Hoe lang het duurt na de shuttle voor er een nieuwe bemande lancering kan plaats-vinden is nog onbekend.

Tenslotte is er het Mars first programma, het zevende scenario. Ook hier eindigt het shuttleprogramma in 2011, ISS in 2020. De Ares-V raket wordt ontwikkeld en er zou een bemande maanlanding mee kunnen worden uitgevoerd. Daarna wordt zo snel mogelijk gewerkt aan een missie naar Mars in 2030. Nu al is berekend dat dit programma extreem duur wordt en het programma erg hangt op een commerciële optie naar ISS.

Scenarios 4 en 5 zijn met name kansrijk. En als een van deze scenarios uit gaan komen, dan gaan we heel andere ruimtevaart zien dan we de afgelopen 30 jaar gewend waren. Misschien gaat het wat lijken op wat ons na Apollo is beloofd. Wat het Augustine comité ook op gaat leveren, het inspireert technici nu al om met interessante ideeën op de proppen te komen die we in lange tijd niet meer gezien hebben.

Bron: The Guidestar: http://www.astro-event-group.be

Gerelateerde berichten

Lees ook: NASA zoekt probleem van ruimteveer Atlantis
Lees ook: Meer middelen voor NASA
Lees ook: Nieuwe aanpak voor de NASA
Lees ook: Nieuwe NASA generatie
Lees ook: Lancering Dawn opnieuw uitgesteld
Lees ook: Toch nog toekomst voor spaceshuttle?

Bekijk alle berichten uit deze categorie.