Nieuws

Hoe gaat het met het ozongat?

Geplaatst op 17-11-2009 om 11u00 door Bert Carrein - 3707 keer gelezen
Nieuws

De ozonafbraak in het ozongat boven de Zuidpool is dit jaar iets minder groot dan in 2008. Dat past in de lijn van de verwachting dat de ozonlaag zich de komende jaren geleidelijk herstelt. Satellieten hebben inmiddels ook een afname gemeten van chloor in de ozonlaag. De hoeveelheid chloor is in vijf jaar zo’n 2,5 tot 5% minder geworden. Diverse chloorhoudende gassen zijn de belangrijkste ozonafbrekers.

Toch is het volgens de onderzoekers van het KNMI nog te vroeg om nu al van een herstel van de ozonlaag te spreken. Door de sterk wisselende weersomstandigheden varieert de hoeveelheid ozon die wordt afgebroken van jaar tot jaar. Zo was in 2007 sprake van een vergelijkbare ozonafbraak. Ook de omvang van het ozongat is nog amper veranderd. Het oppervlak van het gebied met ozonafbraak is vergelijkbaar met dat in andere jaren.

Op een conferentie van de European Space Agency (ESA) in september zijn nieuwe resultaten gepresenteerd over satellietwaarnemingen van ozon in de atmosfeer. Zoals bekend wordt de ozonlaag boven de Zuidpool een paar maanden per jaar bijna geheel afgebroken door diverse chloorhoudende gassen (CFK’s). Die gassen zijn jarenlang door de mens in de atmosfeer gebracht. Sinds de negentiger jaren is het gebruik van deze stoffen echter aanzienlijk teruggebracht door goede internationale afspraken. De verwachting is dat dit de komende decennia resulteert in een langzaam herstel van de ozonlaag.

Het is dan ook van groot belang de ozonlaag permanent in de gaten te houden. De metingen van de ozonlaag worden voor een belangrijk deel met satellieten gedaan. Vanwege de beperkte levensduur van satellieten is het belangrijk om de metingen van verschillende satellieten die na elkaar vliegen goed op elkaar te laten aansluiten. Hierdoor kan een lange meetreeks worden verkregen waarin subtiele veranderingen kunnen worden geanalyseerd.

Wetenschappers hebben onlangs een meetreeks kunnen reconstrueren van de hoeveelheid ozon in de atmosfeer. Op basis daarvan zijn trends in de hoeveelheid ozon onderzocht. De bevindingen zijn veelbelovend. Gebruik makend van waarnemingen door Europese instrumenten als GOME, SCIAMACHY en GOME-2 vanaf 1995 vonden zij een kleine toename van +1% per 10 jaar in de wereldgemiddelde hoeveelheid ozon. De waarnemingen zijn consistent met de verwachtingen op basis van modelberekeningen.

Op de ESA conferentie presenteerde het KNMI een andere, langere reconstructie van de verdeling van ozon over de mondiale atmosfeer over een periode van 30 jaar. Hierbij zijn alle satellietmetingen van ESA, maar ook die van Amerikaanse onderzoekssatellieten gebruikt, die langer teruggaan in de tijd. Ook deze meetreeks kan nu gebruikt worden op zoek naar tekenen van herstel van de ozonlaag

Bron: The Guidestar: http://www.astro-event-group.be

Gerelateerde berichten

Lees ook: Het gat in de ozonlaag is weer groter geworden
Lees ook: In de toekomst gebrek aan ruimte?
Lees ook: De zeespiegel stijgt zeer snel
Lees ook: West-Europa warmt tweemaal zo snel op
Lees ook: Noordpool zou ijsvrij zijn in 2013
Lees ook: Het onvoorspelbare magnetisch veld van de Aarde

Bekijk alle berichten uit deze categorie.