Nieuws

Potentieel aan hernieuwbare energie beperkt

Geplaatst op 26-01-2008 om 09u05 door Bert Carrein - 1790 keer gelezen
Nieuws

Het potentieel aan hernieuwbare energie in België is beperkt in vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie. Tegen 2020 zou ons land niet meer dan 8 procent van zijn energie mogen halen uit hernieuwbare bronnen. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vandaag bij de lancering van het klimaatzakboekje. Woensdag bestudeert de Europese Commissie de verdeling van de inspanningen voor de verschillende lidstaten op vlak van hernieuwbare energie. Het VBO is zich bewust van de uitdagingen die de klimaatkwestie met zich brengt.

Met het klimaatzakboekje wil het VBO het effect van toekomstige politieke beslissingen op enerzijds de groei en creatie van jobs en anderzijds de internationale strijd tegen de klimaatverandering kritisch evalueren. "Er is een ambitieuze politiek nodig om economische en ecologische schade op lange termijn te vermijden", zegt Thomaes. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wil Europa in zijn geheel tegen 2020 20 procent van zijn energie halen uit windmolens, zonne-energie of andere hernieuwbare bronnen. Voor België zou de doelstelling 13 procent worden, althans als het van de Europese Commissie afhangt. "Dat is te veel", zegt Rudi Thomaes, gedelegeerd bestuurder van het VBO. "Tegen 2020 zou het aandeel van hernieuwbare energie in ons land niet hoger mogen zijn dan 8 procent en dat is op zich al een ambitieuze doelstelling", zegt Thomaes op basis van internationale studies. "Ons land beschikt nu eenmaal niet over een lange kustlijn om windmolens te plaatsen en de zon schijnt ook niet voldoende."

Een ambitieuzere doelstelling dan 8 procent zou volgens het VBO een bijkomende handicap zijn voor onze energievretende industrie (chemie, staal, non-ferro, ...). Maar liefst 40 procent van de industriële toegevoegde waarde wordt gecreëerd in die energie-intensieve industrie. Dat is 10 procent meer dan in onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië). Bovendien is de Belgische uitvoer gespecialiseerd in producten met een hoge koolstofintensiteit, weet het VBO. Het VBO vraagt de regering dan ook om terug te komen op de beslissingen inzake kernuitstap en "de nucleaire optie open te houden". "Als al onze kerncentrales dichtgaan zoals gepland, zal de Belgische energiebevoorrading in 2030 voor zowat 72 procent afhangen van aardgas. Dat zou ons veel te kwetsbaar maken", beklemtoont Thomaes.

De gedelegeerd bestuurder van het VBO is er eveneens van overtuigd dat het behoud van kernenergie geen rem zal zijn op de ontwikkeling van hernieuwbare energie. De Belgische industrie geeft trouwens "het goede voorbeeld" wat de vermindering van de broeikasgasemissies betreft, stelt het VBO. In de bouwsector is er volgens het VBO nog een groot potentieel om de uitstoot te minderen. Tot slot vindt het VBO dat de overheid meer moet investeren in innovatie op het vlak van energie. Het budget voor onderzoek en ontwikkeling in energie ligt vandaag bijna de helft lager dan in de jaren '70. "Die trend moet omgekeerd worden zodat Europa dankzij nieuwe technologie en innovaties de wereldmarkt verovert. Zo creëren we ook hier economische groei en jobs

Bron: http://www.astro-event-group.be

Gerelateerde berichten

Lees ook: De mens heeft een zeer grote impact op oceanen
Lees ook: De zeespiegel stijgt zeer snel
Lees ook: IJsberg zo groot als Luxemburg afgebroken in Antarctica
Lees ook: Hoe gaat het met het ozongat?
Lees ook: Begin van de herst
Lees ook: Begin van de winter

Bekijk alle berichten uit deze categorie.