Nieuws

Verband tussen magnetisch veld en klimaat?

Geplaatst op 08-01-2009 om 12u29 door Bert Carrein - 4956 keer gelezen
Nieuws

Er wordt al jaren verondersteld dat er een verband bestaat tussen de sterkte van het aardmagnetisch veld en het wereldwijde klimaat. Er was tot nu toe echter geen enkel mechanisme dat zo'n verband zou kunnen verklaren. Onderzoekers van de Ludwig-Maximilians-Universität in München hebben nu echter een mechanisme ontdekt dat zo'n verband zou kunnen bewerk-stelligen. Ze namen waar dat zeewater minder CO2 kan opne-men naarmate het aardmagnetisch veld zwakker is (en het veld wordt al jarenlang steeds zwakker). Dit betekent dat de oceaan mogelijk al jarenlang meer CO2 naar de atmosfeer afgeeft dan het zelf opneemt. Daarmee neemt de concentratie van het broeikasgas CO2 in de atmosfeer dus extra hard toe. Het gaat waarschijnlijk om veel geringere hoeveelheden dan voor de verbranding van fossiele brandstoffen op de atmosfeer worden geloosd, maar het lijkt goed mogelijk dat het om hoeveelheden gaat die de - ook zeer grote - uitstoot door vulkanen overtreffen.

In hoeverre dat resulteert in een meetbare verhoging van de temperatuur is vooralsnog onduidelijk, maar het lijkt wel een factor waarmee klimaatmodellen rekening moeten houden.

Het verband tussen klimaat en aardmagnetisch veld werd allang verondersteld op basis van geo/archeologische studies. Daaruit blijkt onder meer dat abrupte toenames van het aardmagnetisch veld in de laatste 4000 jaar voor Christus samenvallen met snelle temperatuurdalingen. Ook sinds 700 na Christus treden vergelijk-bare correlaties op. De voortduren-de afname van het aardmagnetisch veld sinds de metingen 150 jaar geleden begonnen, verbaast dan ook weinig van de betrokken onderzoekers, maar men durfde nauwelijks van een oorzakelijk verband te spreken omdat er geen verklarend mechanisme bekend was. Dat is er nu dus wel. In privé-correspondentie wijst Winklhofer erop dat bij het onderzoek ook een duidelijk verband is gevonden tussen de veldsterkte en de viscositeit van zeewater. Dat is in deze context van belang omdat viscositeit de cohesie weerspiegelt tussen de moleculen van het oplosmiddel, en deze cohesie speelt op zijn beurt weer een rol bij de oplosbaarheid van gassen. Overigens wijzen uitgevoerde experimenten erop dat een en ander niet opgaat als er geen ionen in de oplossing aanwezig zijn. Zeewater zit vol ionen, en het is mogelijk dat het werkelijke effect van variaties in het aardmag-netisch veld op de oplosbaarheid van CO2 iets minder groot is dan de uitgevoerde experimenten aangeven.

Verder wijst Winklhofer erop dat er niets bekend is over de mogelijke afhankelijkheid dat het effect van het aardmagnetisch veld op de oplosbaarheid van CO2 in zeewater kan ondervinden van variaties in hydrostatische druk en temperatuur. Er blijft dus ook nu nog heel wat uit te zoeken.

Bron: The Guidestar: http://www.astro-event-group.be

Gerelateerde berichten

Lees ook: De manen van de Aarde
Lees ook: Noordpoolijs smelt sneller dan verwacht
Lees ook: Komeetinslag in het Dryas
Lees ook: Mogelijke meteorietinslag in Peru
Lees ook: Lente-equinox
Lees ook: Nieuwe zeeweg

Bekijk alle berichten uit deze categorie.