Weetje

Wie ontdekte dat de aarde rond is?

Men heeft lang gemeend dat de Aarde plat was. Omstreeks 240 v.Chr. berekende de Griekse astronoom Erastothenes de juiste omtrek van de Aarde. Echter in zijn tijd kon niemand geloven dat de Aarde zo groot was.

Vele eeuwen later, door het gegeven dat een schip op zee achter de horizon lijkt te verdwijnen, zijn mensen gaan vermoeden dat de Aarde wel rond moest zijn. Pas is de 16e eeuw, toen het eerste schip om de wereld zeilde, kon bewezen worden dat de Aarde rond is.