Weetje

Wat is van invloed op de getijden eb en vloed?

Eb en vloed worden veroorzaakt door de zwaartekrachtsaantrekkingen die de maan en de zon op het aardse oceaanwater uitoefenen. Daar waar de afstand tot de zon/maan het grootst is, is de kracht het kleinst. En daar waar de afstand het kleinst is, trekt de zon/maan het hardst. Hierdoor ontstaat aan weerszijden van de aardbol een ‘waterberg’. De waterbergen die door de zon veroorzaakt worden, zijn kleiner dan die van de maan. Als zon, aarde en maan ongeveer op één lijn staan tellen de hoogteverschillen op: we spreken dan van springtij.